Prodáno již 60 % bytů. Zbývá už jen posledních 12 bytů.

Revitalizace lesoparku na ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou

Vedení Města Lipník nad Bečvou připravilo na r. 2024 dlouho očekávaný projekt revitalizace lesoparku na ul. Jezerská, který bude sloužit jednak obyvatelům nově vznikající lokality Nového Lipníka, dalším obyvatelům města a samozřejmě i návštěvníkům a turistům. Za tento počin patří vedení města Lipník nad Bečvou velký dík. V dříve málo udržované lokalitě tak vznikne rekreační lesopark s herními a cvičebními prvky. Tento lesopark se jistě stane vyhledávaným místem na procházky a příjemné trávení volného času. První zájemci si budou moci lesopark patřičně užít už ve druhé polovině r. 2024.

Mezi cílové skupiny projektu lze zařadit obyvatele měst a obcí a návštěvníky měst a obcí. Do zmíněné skupiny patří obyvatelé přilehlých obytných zón i další obyvatelé města Lipník nad Bečvou. K 1. 1. 2023 v městě Lipník nad Bečvou bydlelo 7 981 obyvatel. Jedná se o skupinu, která ve městě trvale bydlí a tráví zde tedy nejvíce času – svůj každodenní život. Lesopark pro ně může být důležitým místem pro trávení volného času, sportování, relaxaci a setkávání se s rodinou a přáteli. Zahrnuje různé věkové kategorie, včetně rodin s dětmi, jednotlivců a starších obyvatel. Lesopark bude rovněž představovat důležitý doplněk existujícího veřejného prostoru města. Do cílové skupiny návštěvníci měst a obcí, lze zařadit návštěvníky a turisty (lidé, kteří zde přenocují min. 1 noc), kteří do města přijedou např. za účelem rekreace, vzdělání či zábavy. Zahrnuje různé věkové kategorie, včetně rodin s dětmi, jednotlivců a starších obyvatel. Předkládaný projekt nenavazuje na žádný konkrétní projekt. Lze však obecně říct, že se v posledních letech ve městě revitalizovaly rozsáhlé zelené plochy. Kroky města tak jdou vstříc obyvatelům k pohodlnému bydlení a modernímu stylu života.

Lokalita, v které se lesopark nachází, je situována na severním okraji města Lipník nad Bečvou, v těsném sousedství s železniční tratí a objektu kasáren. Západně od lokality je nová výstavba rodinných a bytových domů, která v současnosti dokončuje a nabývá svých majitelů. Lokalita lesoparku je trvale neudržovaná, nedostupná veřejnosti, plná náletových dřevin. O revitalizaci je usilováno především z důvodu vizuálních i z důvodu nové výstavby, aby lokalita mohla sloužit jako veřejné prostranství novým občanům města. V těsném sousedství (jihozápadně od dotčeného území) je rovněž stávající areál nemocnice, což je jeden z dalších důvodů, proč je usilováno o revitalizaci lesoparku. Plocha tak navazuje na stávající a navrhované plochy bydlení a představuje plochu bývalých zahrad s ovocnými stromy a ruderální vegetací a porosty dřevin po obvodu plochy a okolo stávající vodní plochy situované v severovýchodním rohu řešeného území. Záměr rovněž navazuje na dříve realizované výsadby zeleně v k.ú. Lipník nad Bečvou a pokračuje tak v záměru města posílit ekologickou stabilitu zastavěného území. V celé lokalitě severozápadně od středu města se zároveň nenachází žádný volnočasový „zelený“ prostor, jež by mohli občané využívat. Město Lipník nad Bečvou doufá, že i díky revitalizaci parku zatraktivní lokalitu a přispěje tak k přílivu nových obyvatel, zejména rodin s dětmi.

Cvičební prvky

Naďa Čunderlová

Prodejce

Radka Můčková

Prodejce

Lucie Musilová

Hypoteční specialista
Kontakt

Kontaktujte nás

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím níže připraveného formuláře.

Odesláním souhlasím, aby společnost metr2 reality s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů.